Op vrijdag 10 januari in de avonduren gaat de nieuwe versie van het Minddistrict platform in productie. Ook vernieuwen we de content in onze catalogus. In deze releasenota kun je lezen wat er nieuw is. Veel plezier met de nieuwe versie van Minddistrict!


Vragen over het Minddistrict platform of App? Bekijk onze online support pagina!


Algemeen

Support Internet Explorer 

 Op 14 januari 2020 stopt Microsoft met het ondersteunen van Windows 7. Daarnaast heeft het bedrijf laten weten dat ze vanaf deze datum bedrijven afraden om nog gebruik te maken van Internet Explorer 11 (de laatste versie van IE). Officieel zou dit pas gebeuren met het beëindigen van de support op Windows 10 (in 2025), maar in verband met compatibiliteit en veiligheid heeft Microsoft zelf dus besloten om deze datum te vervroegen. 

 

Je kunt hier meer over lezen via https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-IT-Pro-Blog/The-perils-of-using-Internet-Explorer-as-your-default-browser/ba-p/331732

 

Wat betekent dit voor gebruik van Minddistrict in Internet Explorer?

Minddistrict streeft naar optimale werking en beveiliging van het product. Op basis van de berichtgeving van Microsoft kunnen we helaas geen vlekkeloze werking garanderen bij toekomstige releases. Ons advies is om over te stappen naar een andere browser voor het gebruik van Minddistrict (bijvoorbeeld Edge, Chrome of Firefox). 


Platform

Videobellen verder verbeterd

Het videobellen via de vernieuwde webintegratie wordt verder verbeterd. 


Ondersteuning van de gebruiker wanneer camera/microfoon zijn geblokkeerd

Bij gebruik van videobellen, dient de gebruiker de Minddistrict applicatie toestemming te geven tot toegang van de camera en microfoon van zijn of haar device. Zonder deze toegang werkt het videobellen niet. Het komt echter met regelmaat voor dat gebruikers dit verzoek tot toegang afwijzen (uit angst of automatisme). Als de toegang eenmaal geblokkeerd is in de browser, is het voor veel gebruiker lastig om deze blokkade op te heffen. Vanaf nu gaan we de gebruiker binnen de functie begeleiden bij het geven van deze toestemming door:

 1. Gebruikers in eerste instantie goed te informeren waar ze toestemming voor moeten geven (afbeelding 1);
 2. Gebruikers die tóch kiezen voor het blokkeren van de camera en/of microfoon goed uit te leggen hoe ze dit moeten oplossen (afbeelding 2).



Afbeelding 1: informatie over het geven van toegang tot camera en microfoon


Afbeelding 2: Ondersteuning bij het geven van toestemming als dit eerder geweigerd is


Lay-out van de knoppen voor gebruikers die kleurenblind zijn

De knoppen om een videobelgesprek  te accepteren of weigeren waren niet gebruiksvriendelijk voor gebruikers die kleurenblind zijn. Dat gaan we verbeteren door gebruik van nieuwe iconen.


Een binnenkomend videobelgesprek met nieuwe iconen


Bezetstatus: één gesprek tegelijk

Het was eerder mogelijk om iemand te bellen die al in gesprek was met iemand anders. Ook was het mogelijk om vervolgens meerdere videobelgesprekken tegelijkertijd te hebben. Dit was onwenselijk en de werking is daarom aangepast. Nieuwe situatie: 

 • Ben je reeds in gesprek en belt iemand anders jou? Dan krijg je een bericht in je gesprekken dat je een gemiste oproep hebt (zie afbeelding hieronder). 
 • Bel jij zelf iemand die reeds in gesprek is? Dan krijg je hier een melding van. 


Een gemist videobelgesprek


Welke voordelen biedt videobellen eigenlijk? Lees meer over het gemak van videobellen


Videobellen via Vidyo wordt definitief uitgeschakeld

In de loop van januari stappen we volledig over op onze nieuwe geïntegreerde videobeloplossing. Videobellen via Vidyo wordt uitgeschakeld. Ben je nog niet overgestapt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je accountmanager of Minddistrict Servicedesk. 


E-mail en taak voor hulpverlener wanneer cliënt screening afrondt

Wanneer een cliënt een screening verstuurde, ontving de hulpverlener hier geen taak en geen notificatiemail van. De reden hiervoor was dat er in principe geen (feedback)taak bij hoorde.  Op basis van ervaringen uit de praktijk passen we de werking nu aan: als de cliënt de screening verstuurt, krijgt de begeleidend hulpverlener een taak en een notificatie e-mail. 


Weergave platformlogo in geautomatiseerde e-mails verbeterd

Sommige Outlook gebaseerde e-mail clients (bijvoorbeeld de ingebouwde Windows 10 Mail applicatie) toonden het platformlogo in de geautomatiseerde e-mails zeer sterk uitvergroot. Dit wordt verbeterd.


'Laatste gebruik' wordt 'laatste keer online'

In het dashboard van de cliënt kan een hulpverlener zien wanneer een cliënt voor het laatst gebruik maakte van Minddistrict. In de oude situatie heette dit 'laatste gebruik'. Om eventuele associatie of verwarring m.b.t. middelengebruik weg te nemen, veranderen we deze term naar 'laatste keer online'.


Content

Nieuwe module: een doel stellen


Vanaf 7 januari is er een generieke module beschikbaar voor het stellen van een doel. De module maakt gebruik van een actieplan en is beschikbaar op mobiel.


Inhoud

In de module leert de cliënt hoe je een goed doel stelt, stelt de cliënt een doel, bedenkt de cliënt stappen om te zetten op weg naar het doel en krijgt de cliënt tips om bij het doel te blijven. Deze onderdelen worden aangeboden in een optionele sectie, zodat de module aansluit op uiteenlopende cliëntbehoeftes. De module maakt gebruik van een actieplan waarin de cliënt zelf een doel kan formuleren. Het actieplan herinnert de cliënten aan het voorgenomen doel en stimuleert zo het zetten van stappen richting het doel.


Doelgroep

De module is ontwikkeld voor een brede doelgroep: van mensen die iets in hun leefstijl willen veranderen tot mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben. De module is geschikt voor iedereen die iets wil veranderen in zijn of haar gedrag en hier een doel voor wilt stellen.



Belangrijke informatie

 • De module is beschikbaar vanaf 7 januari in de catalogus.
 • Beschikbaar op de mobiele telefoon en desktop.
 • Gemaakt voor de forensische zorg, generalistische Basis-GGZ, gespecialiseerde GGZ, maatschappelijke opvang, POH-GGZ, POH-Somatiek, preventie, revalidatiezorg en ziekenhuis.
 • Wil je je catalogus uitbreiden met deze nieuwe module? Neem dan contact op met je accountmanager of de Minddistrict Servicedesk.


Technische wijzigingen

Rest-API: external_source attribute

De representatie voor cliënt en professionals bevatte eerder geen external_source attribute. Dit is nu wel het geval. Ook kan dit attibute nu als optioneel veld worden toegevoegd in de (REST-API) export. 


Rest-API: endpoint voor diverse logs

De volgende logs zijn nu als endpoint toegevoegd aan de REST-API: 

 • Tijdelijk toegang
 • REST-API
 • HL7
 • Koppeltaal


De technische documentatie over de REST-API wordt tijdens de release op 10 januari geupdate met deze nieuwe features. 



De afgebeelde personen in deze releasenota zijn geen echte cliënten, maar hebben model gestaan voor de ontwikkeling van het beeldmateriaal.