Op vrijdag 2 oktober in de avonduren gaat de nieuwe versie van het Minddistrict platform in productie. Ook vernieuwen we de content in onze catalogus. In deze releasenota kun je lezen wat er nieuw is. Veel plezier met de nieuwe versie van Minddistrict!


Vragen over het Minddistrict platform of App? Bekijk onze online support pagina!


INHOUDSOPGAVE


Platform

Minddistrict als cliëntportaal

Deze wijziging is relevant voor zorginstellingen die Minddistrict als cliëntportaal (willen) gaan gebruiken

 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Minddistrict cliëntportaal. Met het Minddistrict cliëntportaal krijgen cliënten inzicht in hun persoonlijke- en behandelgegevens. Deze gegevens worden (bijvoorbeeld) uit een EPD opgehaald en in het Minddistrict platform weergegeven.


We kunnen inmiddels met trots zeggen dat het cliëntportaal gereed is. Daarnaast hebben we een schaalbare tool ontwikkeld waarmee de ZIB's (vereist voor de VIPP GGZ A1 en A2 subsidies) getoond worden, wanneer deze door de bron (bijv. een EPD) aangeleverd worden. 


Hieronder alvast een kleine impressie van het cliëntportaal


Weergave van de patiëntgegevens

Weergave van klachten en diagnoses


 

 Interesse in de mogelijkheden? We geven graag een demo. Neem daarvoor contact op met je accountmanager.


 

Taalinstelling configureerbaar per gebruiker

Deze wijziging is relevant voor cliënten en professionals (mits beschikbaar gemaakt)


Vanaf nu is het mogelijk om de taalinstelling van het platform configureerbaar te maken op gebruikersniveau i.p.v. alleen op platformniveau. Dat betekent dat een gebruiker (cliënt en professional) zelf kunnen kiezen in welke taalinstelling zij het platform instellen. 


Zo werkt het:

 1. Als organisatie kun je deze configuratie laten activeren op het platform. Daarbij heb je (op dit moment) de keuze om de volgende talen te laten activeren (náást de default taalinstelling op platformniveau):
  • Nederlands
  • Engels
  • Duits
  • Frans
  • Spaans
  • Deens
  • Hongaars
 2. Als dit is gedaan, kunnen alle gebruikers op het platform hun taalinstelling aanpassen. Dit kan op 2 plekken:
  • In de footer van het platform
  • Via de instellingen in zijn/haar profiel
 3. Na het wijzigen van de taalinstelling door de gebruiker, werkt de aanpassing door op:
  • Alle platformfuncties
  • Navigatie
  • Geautomatiseerde e-mails

 

Let op! De taalinstelling werkt NIET door op:

 • Content (tekst in modules, dagboeken, vragenlijsten etc.)
 • Taken en dossieritems die zijn gecreëerd vóór het wijzigen van de taalinstelling
 • Automatische e-mails die handmatig zijn aangepast op platformniveau


Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar. Interesse? Neem contact op met je accountmanager om de mogelijkheden te bespreken. 


Een gebruiker wijzigt zijn taalinstelling via zijn instellingen


2-staps-authenticatie ook voor cliënten 'verplicht' in te stellen

Deze wijziging is relevant voor gebruikers met de rol applicatiebeheerder


Eerder was het mogelijk om als applicatiebeheerder 2-staps-authenticatie te activeren voor cliënten. Vanaf nu is deze configuratie uitgebreid met de mogelijkheid om het gebruik van 2-staps-authenticatie door cliënten verplicht te stellen. Dit doe je via Configuratie > Web-authenticatie > Twee-staps-authenticatie voor cliënten. 


Leer meer over 2-staps-authenticatie


Content

Uitfasering NAH en Chronische pijn modules

Zoals eerder aangekondigd worden per 7 oktober 2020 de NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en Chronische pijn modules uitgefaseerd voor instellingen die niet vallen onder revalidatie. We doen dit omdat:

 1. De modules gemaakt zijn voor en door revalidatie en daarbuiten vrijwel niet gebruikt worden.
 2. We willen de catalogus overzichtelijker maken voor hulpverleners. De NAH en Chronische pijn modules bestaan uit een aanzienlijk aantal (korte) modules, dus dat ruimt lekker op.
 3. De NAH en Chronische pijn zijn niet-mobiele modules; ze zijn niet te gebruiken in de App.


Het gaat om deze modules:

 • Chronische pijn en gedachteschema
 • Chronische pijn en piekeren
 • Chronische pijn en slaapproblemen
 • Chronische pijn en stemmingsklachten
 • NAH en Gedachteschema
 • NAH en Piekeren Niet-mobiele module
 • NAH en prikkelbaarheid
 • NAH en slaapproblemen
 • NAH en Stemmingsklachten
 • NAH en Zorg voor je naaste


Uitfasering Herstelmodules (aankondiging)

We faseren maandelijks een aantal modules uit. Dit doen we om onze catalogus overzichtelijker te maken voor hulpverleners. In een eerdere releasenota  kun je hier een uitgebreide toelichting op lezen.


Op 11 november zullen de web-only Herstelmodules uit de Minddistrict catalogus halen. Voor de meeste modules is een goed alternatief (die óók in de Minddistrict app gebruikt kan worden) beschikbaar. Zie het overzicht hieronder:


Oude module

Nieuwe variant

Herstel: Grip op geldzaken

Hoe kun je beter omgaan met geld?

Herstel: Grip op gezondheid

Zorg goed voor jezelf

Herstel: Grip op intimiteit en seksualiteit

Over liefhebben: Intimiteit en seksualiteit

Herstel: Grip op leren

Blijven leren

Herstel: Grip op spiritualiteit

Verken je spiritualiteit

Herstel: Grip op vrije tijd en ontspanning

Haal meer uit je vrije tijd

Herstel: Grip op werk

Vind werk dat bij je past

Herstel: Grip op wonen

Prettig wonen

Herstel: Hoe sla jij de weg naar herstel in?

Hoe sla jij de weg naar herstel in?

Herstel: Positief zelfbeeld

Zelfbeeld

Herstel: Sociale hulpbronnen

Steun van anderen

Herstel: Zinvol leven: Waar wil je naar toe?

Waarden en doelen

Forensisch: Op weg naar herstel

Wordt vervangen door reguliere herstelmodule: Hoe sla jij de weg naar herstel in?

Forensisch: Positief zelfbeeld

Wordt vervangen door reguliere herstelmodule: Zelfbeeld

Forensisch: Wat is mijn weg naar herstel?

Wordt vervangen door reguliere herstelmodule: Hoe sla jij de weg naar herstel in?

Forensisch: Zinvol leven: Waar wil ik naar toe?

Wordt vervangen door reguliere herstelmodule: Waarden en doelen


De nieuwe variant wordt automatisch beschikbaar gemaakt. 

 

CMS

Nieuwe herbruikbare pagina's

Deze wijziging is relevant voor editors die gebruik maken van de herbruikbare pagina's catalogus van Minddistrict 


De volgende 11 nieuwe herbruikbare pagina's worden op 7 oktober toegevoegd aan de herbruikbare pagina's catalogus van Minddistrict.


Probleem, motivatie en doelen


1. P-E omgeving inschakelen bij het vinden van positieve eigenschappen. Korte herbruikbare pagina waarin het nut van het inschakelen van de omgeving bij het benoemen van positieve eigenschappen wordt onderstreept. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe zij dit heeft aangepakt en wat het opleverde.


2. Kijk terug: hoe ging het? In deze herbruikbare pagina wordt een door de cliënt gekozen oefening geëvalueerd. De cliënt beantwoord vragen als ‘Hoe ging de oefening? Geef een cijfer van 1 tot 10’, ‘Wat ging er goed?’ en ‘Wat vond je lastig?’.


3. P-E helpende en niet-helpende gedachten In deze herbruikbare pagina wordt beknopt het verschil tussen helpende en niet-helpende gedachten uitgelegd. Dit gebeurt aan de hand van tekst en een filmpje van een hulpverlener.


4. P-E + oefening emoties Deze herbruikbare pagina bevat laagdrempelige psycho-educatie over emoties. De cliënt vindt antwoord op de vraag ‘Wat zijn emoties?’ En vult in ‘Welke emoties heb je wel eens?’.


5. P-E + oefening waarden Deze herbruikbare pagina gaat over persoonlijke waarden. Er wordt uitgelegd wat waarden zijn en wat niet. In de oefening brengt de cliënt zijn eigen waarden in beeld. Deze pagina’s bevatten filmpjes van hulpverleners en een ervaringsdeskundige, illustraties, activerende vragen en 1 mijlpaal.


6. P-E + oefening leef naar je waarden In deze herbruikbare pagina onderzoekt de cliënt hoe zijn/haar waarden ‘matchen’ met de dagelijkse bezigheden. De cliënt brengt zijn waarden in kaart en kijkt welke dagelijkse activiteiten passen bij die waarden. Ook bedenkt de cliënt of en hoe hij/zij iets nieuws kan doen dat meer bij de persoonlijke waarden past. Deze pagina’s bevatten filmpjes van ervaringsdeskundigen, illustraties, uitgebreide oefeningen en 1 mijlpaal.


7. P-E + oefening doelen stellen (audio) In deze herbruikbare pagina gaat de cliënt doelen stellen en nadenken over een 1e stap die gezet kan worden. Het doelen stellen wordt ingeleid met een audio-fragment om de cliënt te prikkelen. De pagina’s worden afgesloten met 1 mijlpaal.


8. Hogere doelen Dit is een herbruikbare pagina voor mensen met gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten. Cliënten wordt getriggerd om na te denken welk hoger doel ze nastreven in hun leven, zodat dit doel ze kan motiveren voor leefstijlverandering. Een voorbeeld van een hoger doel is de (klein)kinderen zien opgroeien. Een ervaringsdeskundige licht in een filmpje toe wat zijn hogere doel is. Cliënten omschrijven in de oefening hun hogere doel.


9. Oefening doel stellen In deze herbruikbare pagina stellen cliënten met behulp van tips een haalbaar doel. Met uitleg en een filmpje van een ervaringsdeskundige worden ze aangezet tot het beschrijven van een eerste haalbare stap in de richting van dat doel.


10. Droomdoel (waarden) In deze herbruikbare pagina stelt de cliënt een droomdoel, vanuit zijn waarden. Deze pagina is goed in te zetten bij cliënten die geïnspireerd moeten worden om tot een positief doel te komen.


11. Welke positieve verandering wil jij maken? Deze herbruikbare pagina gaat over het stellen van doelen. Dit wordt ingeleid door een filmpje van een hulpverlener en door te kijken naar welke dingen de cliënt nu al helpen. Vanuit dit inzicht volgt uitleg over het stellen van een doel. Het actieplan ‘positieve verandering’ wordt aangekondigd. De cliënt vult na het zien van de herbruikbare pagina zijn doel en streefdatum in in het actieplan. Het actieplan geeft regelmatig herinneringen om de voortgang van het doel te evalueren.


Leer meer over herbruikbare pagina's

 

Interesse in de Minddistrict herbruikbare pagina's catalogus? Neem contact op met je accountmanager.Update herbruikbare pagina's

Deze wijziging is relevant voor editors die gebruik maken van de herbruikbare pagina's catalogus van Minddistrict 


P-E + oefening naasten betrekken 

Kleine tekstuele veranderingen, geen inhoudelijke aanpassingen.

 

Leer meer over het updaten van herbruikbare pagina's.


Uitbreiding illustraties in beeldbank

Deze wijziging is relevant voor editors die gebruik maken van de beeldbank van Minddistrict 

 

De illustratie database van Minddistrict wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe illustraties. Die illustraties kunnen gebruikt worden bij het maken van eigen online modules en dagboeken. Vanaf deze maand zijn er twee volledig nieuwe mappen aan de database toegevoegd:

 • GIFs: bewegende illustraties die net even dat extra beetje dynamiek aan je module toevoegen (zie voorbeeld hieronder).
 • Illustrations for diaries: illustraties met precies de juiste maat om toe te kunnen voegen aan antwoordopties in een dagboek.

 

Service

Nieuwe versie e-heldentraining

Deze wijziging is relevant voor Minddistrict trainers


Er is een nieuwe versie van de e-heldentraining beschikbaar. Deze nieuwe trainingsopzet vervangt alle eerdere versies. In deze training leren hulpverleners ehealthvaardigheden in het algemeen en over het gebruik van Minddistrict in het bijzonder. 


De opzet bestaat uit twee groepsbijeenkomsten van 2 uur (die face-to-face of via videobellen worden verzorgd), aangevuld met diverse online oefeningen middels een e-learning die een deelnemer in eigen tempo kan volgen.

In deze e-learning maakt een hulpverlener, na het volgen van een startmodule, zijn eigen training op maat en kiest zelf de onderwerpen waar hij meer over wil leren. 


Belangrijkste vernieuwingen

 1. De e-heldentraining is zo opgezet dat deze face-to-face of via videobellen kan worden uitgevoerd.
 2. De inhoud van de beide bijeenkomsten is gewijzigd; het frustratiekwartet is komen te vervallen en het geven van een uitgebreide demo is toegevoegd.
 3. Hulpverleners kunnen in de e-learning, na een startmodule, hun eigen training op maat maken.
 4. Het aanmeldproces voor de e-learning is verder versimpeld.
 5. Het is niet langer nodig om online feedback te geven op de e-learning.
 6. Het aantal benodigde papieren materiaal is verminderd.
 7. Alle benodigdheden om de training uit te voeren zijn gedocumenteerd in presentaties en een uitgebreide handleiding.


Overstap

Is je organisatie gebruiker van de eerdere versie van de e-heldentraining? Stap dan (in eigen tempo) over naar deze nieuwe variant. 


Per 1 oktober komt alle documentatie over deze nieuwe e-learning beschikbaar via de trainercommunity; 

 1. Een uitgebreide handleiding met daarin alle trainingsonderdelen stap voor stap duidelijk uitgelegd.
 2. Blauwdrukken voor presentaties nodig tijdens de groepsbijeenkomsten.
 3. Een 1pager die met nieuw te trainen hulpverleners gedeeld kan worden. 
 4. Een klein stappenplan om uw bestaande e-heldenomgeving geschikt te maken voor het in gebruik nemen van deze nieuwe variant van de e-heldentraining. 
 5. Instructies over hoe trainers eerst zelf de e-learning kunnen volgen.


Als organisatie kun je zelf bepalen wanneer je overstapt op de nieuwe variant. Geef de gewenste overstapdatum (tussen 1 oktober en 31 december 2020) door aan je account manager, implementatiebegeleider of de Minddistrict Servicedesk.

Let op: per 1 januari 2021 komt de oude e-learning te vervallen.

 


Begeleiding nodig bij de overstap? Neem gerust contact op met je account manager. 

 

Technische update


Koppeltaal: configuration settings

Deze wijziging is relevant voor organisaties die koppelen op basis van Koppeltaal


De Koppeltaal configuratie instellingen bieden controle op het aanmaken van een cliënt of professional account. Zo kun je ervoor kiezen om altijd een account aan te maken voor alle Patient en Practitioner resources die worden genoemd in het Koppeltaal bericht. Of alleen wanneer zij een activiteit in het Minddistrict platform hebben in het bijbehorende CarePlan bericht. In de huidige situatie resulteert een CreateOrUpdatePatient en CreateOrUpdatePractitioner er echter altijd voor dat er een account wordt aangemaakt. 


Deze instelling wordt nu gefinetuned. Daardoor:

 1. Creëren het CreateOrUpdatePatient en CreateOrUpdatePractitioner bericht alleen nog maar een account in het Minddistrict platform wanneer de optie tot het pro-actief aanmaken is ingeschakeld;
 2. Wordt er alleen een account aangemaakt voor Practicioners die als deelnemers in een CarePlan staan wanneer de optie tot het pro-actief aanmaken is ingeschakeld;
 3. Wordt er altijd een account aangemaakt voor Practicioners die als deelnemer in activiteiten in het CarePlan staan. Indien deze al bestaat, wordt het account geupdate middels het CarePlan en CreateOrUpdatePractitioner bericht. 
Koppeltaal: SSO flow

Deze wijziging is relevant voor organisaties die koppelen op basis van Koppeltaal


De Koppeltaal SSO flow naar het Minddistrict platform vanuit andere platforms gebeurde soms te snel in vergelijking tot het CarePlan bericht (dat in principe wordt verstuurd vóórdat de SSO flow start). Daardoor kon het voorkomen dat het benodigde account voor een cliënt of professional (of hun onderlinge relatie) nog niet volledig tot stand was gekomen. Met als resultaat dat de SSO niet correct werkte. 


De SSO flow is aangepast waardoor het actief het CarePlan bericht ophaalt, in plaats van wachten op de Koppeltaal push notificatie. Dit maakt de SSO flow betrouwbaarder.