Op vrijdag 3 november in de avonduren gaat de nieuwe versie van het Minddistrict platform in productie. Ook vernieuwen we de content in onze catalogus. In deze releasenota kun je lezen wat er nieuw is. Veel plezier met de nieuwe versie van Minddistrict!


Vragen over het Minddistrict platform of App? Bekijk onze online support pagina!


INHOUDSOPGAVE


In ontwikkeling

Ontwikkeling meettrajecten en (ROM-)vragenlijsten

Bij Minddistrict geloven we in personalisatie van zorg. Om persoonlijke zorg te realiseren is inzicht cruciaal. Inzichten kunnen we verkrijgen door het (periodiek) inzetten van vragenlijsten/meettrajecten. Dit kan door gebruik van traditionele methodes als ROM’s en via opkomende methodes als Experience Sampling Method (ESM) en Ecological Momentary Assessment (EMA). Deze inzichten over het mentale welzijn van de cliënt, ondersteunen professional en cliënt, in het nemen van beslissingen over het behandelproces. De cliënt kan zo passende zorg ontvangen.
Daarom én door vragen uit de markt hebben we halverwege dit jaar besloten om onze meettrajecten en (ROM-)vragenlijsten door te ontwikkelen.


Voortgang

Op dit moment werken we aan de functionaliteit waarbij professionals en cliënten, door de (periodieke) inzet van vragenlijsten inzicht krijgen in het mentale welzijn van de cliënt. Deze inzichten ondersteunen professional én cliënt in het nemen van beslissingen over het behandelproces. Zodat de cliënt de zorg ontvangt die passend is.


Notificaties over de inzet en voortgang van de vragenlijsten ondersteunen het gebruik. Resultaten worden weergegeven in een grafiek met resultaten die helpen bij de interpretatie (normscores).


Je kunt bij jouw accountmanager vragen om een demo. De ontwikkeling van de ROM functionaliteiten loopt door in 2024. Verwachting is dat we begin 2024 een eerste release opleveren, inclusief een eerste bundel met de meest gebruikte en populaire ROM-vragenlijsten.

Meer informatie over vragenlijsten en ROM vind je op onze website.


Implementatie Koppeltaal 2.0

Deze wijziging is relevant voor applicatiebeheerders


Koppeltaal is een e-health integratiestandaard voor het veilig uitwisselen van informatie. Koppeltaal 2.0 is de vervanging van Koppeltaal 1.x


De implementatie van Koppeltaal 2.0 loopt voorspoedig en in samenwerking met andere leveranciers zijn we al voorzichtig aan het testen. In de laatste twee weken van oktober werken we aan de aansluiting op de KT 2.0 acceptatie-omgeving. Begin november 2023 staat een eerste acceptatietest gepland. Uiteraard is dit afhankelijk van de resultaten uit de tests in de komende periode.

Meer weten over Koppeltaal? Kijk op https://www.koppeltaal.nl/ of neem contact met jouw accountmanager. 


Content

Nieuw plan: ‘Stel een doel’

In ‘Stel een doel’ kunnen cliënten een doel stellen en noteren waarom dat doel belangrijk is voor ze. Om het hoofddoel op te splitsen in kleinere doelen, kunnen cliënten drie subdoelen opstellen. Zo worden de stappen duidelijker om het hoofddoel te bereiken, en wordt het makkelijker voor de cliënt om het doel te behalen.
Dit plan is vanaf 31 oktober beschikbaar. Interesse hierin? Neem contact op met de servicedesk.


Update: ADHD-Medicijnen voor jongeren en ouders

De modules ‘ADHD en medicijnen’ voor jongeren en ouders zijn vernieuwd! Vanaf nu zijn deze te vinden met de titels ‘Jouw ADHD en medicijnen (jongeren)’ en ‘Jouw kind met ADHD en medicijnen (ouders)’. Het updaten van de ADHD-medicijnen modules is gedaan met de hulp van behandelaren en ervaringsdeskundigen. Zo sluiten ze beter aan bij de doelgroep.

De belangrijkste vernieuwingen zijn:

 • een medicatiedoel opstellen via een plan
 • kortere pagina's en ingekorte teksten en daardoor makkelijker te lezen met verminderde concentratie 
 • omgaan met (negatieve) reacties van anderen
 • een optionele sectie over medicatie met informatie over de instelperiode, controle periode, bijwerkingen, tips om medicijnen in te nemen en een dagboek om bijwerkingen bij te houden. 
Zijn deze modules al beschikbaar op jullie platform? Op 31 oktober worden ze automatisch geüpdatet. Hebben jullie deze modules nog niet en wel interesse hierin? Neem contact op met de Minddistrict servicedesk (via jullie interne applicatiebeheerder).


In de spotlight: COMET en Eerste hulp bij Faalangst

Afgelopen jaar ontwikkelden wij samen met uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum (BSL) 2 nieuwe modules: Competitive Memory Training (COMET) voor negatief zelfbeeld en Eerste hulp bij Faalangst. Beide interventies zijn gebaseerd op de bestaande protocollen uitgegeven door BSL en zijn in nauwe samenwerking met de auteurs gemaakt.


Wist je dat?

 • de Faalangst-module een uitgebreide training is voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar
 • de module niet alleen gaat over het ombuigen van niet-helpende gedachten, maar ook over leren ontspannen en een zelfverzekerde houding aannemen
 • de COMET-module in te zetten is bij iedereen met een negatief zelfbeeld
 • in de module een begin- en eindmeting zit. De cliënt en de hulpverlener kunnen zo zien of er groei is in het positieve zelfbeeld
 • de COMET-module 2 schema’s geïntegreerd heeft zodat positieve eigenschappen en positieve verhalen makkelijk kunnen worden verzameld en apart opgeslagen door de cliënt?
Heb je interesse in deze modules? Neem dan contact op met je accountmanager. Aan beide modules zijn mogelijk kosten verbonden.


Uitfaseren laatste browser only modules Minddistrict

Deze wijziging is relevant voor editors  


Minddistrict heeft de afgelopen jaren modules aangepast zodat ze ook geschikt zijn voor gebruik via de Minddistrict App. Ook onze klanten en partners zijn druk bezig met het updaten van eigen interventies in het CMS (zie ook onze eerdere releasenota over dit onderwerp). Inmiddels zijn ruim 92% van alle ingezette modules in de afgelopen 12 maanden mobiele modules. We liggen goed op schema om per 1 januari 2025 geen browser only content meer aan te bieden. 


Inmiddels zijn we toe aan de laatste browser-only onderdelen uit de Minddistrict catalogus. Zoals we dat ook bij de vorige modules hebben gedaan begint de overzetting naar een mobiele variant met de kritische vraag of de doelgroep groot genoeg is voor de module. Helaas is dat op basis van het huidige gebruik van onderstaande browser-only modules niet het geval:

 • Anorexia nervosa
 • Boulimia
 • Vaktherapie depressie: Muziektherapie
 • Vaktherapie depressie: PMT
 • Vaktherapie depressie: Running therapie
 • Vaktherapie stemmingsklachten: Beeldende therapie

 

We willen het besluit tot uitfaseren of omzetten niet alleen op basis van huidig gebruik nemen.

Mogelijk hebben hulpverleners een voorkeur voor het gebruik van nieuwe modules en/of is de inhoud van deze browser-only modules inmiddels te verouderd. Voordat we een definitief besluit nemen over het wel of niet uitfaseren van deze modules willen we jullie, onze klanten, graag om input vragen. Willen jullie in je organisatie een inventarisatie maken van de wensen en gebruik?


Bij voldoende belangstelling voor de modules zullen we in 2024 een project opstarten om ook deze modules te vernieuwen. Bij gebrek aan belangstelling faseren we deze modules per 1 januari 2025 uit zonder daar een alternatief voor te bieden. 

Is er ook na 1 januari 2025 nog behoefte aan een of meer van bovenstaande onderwerpen? Neem dan voor 1 januari 2024 contact op via service@minddistrict.com om je belangstelling kenbaar te maken.


Ook interessant

Webinar: ontdek de toekomst van mentale zorg en AI

Ook bij Minddistrict denken we continue na over hoe we de nieuwste technologieën kunnen gebruiken in ons ehealthplatform en app. Ben jij benieuwd naar onze gedachten over wat de rol van AI (kunstmatige intelligentie) in mentale zorg is of zou kunnen zijn? 

Onze collega Miguel Eduardo Gil Biraud, Chief Data Officer bij Minddistrict, host op 7 november om 13:00 het webinar “Ontdek de toekomst van mentale zorg en AI”. Heb je interesse in het thema? Meer informatie en een aanmeldformulier vind je op onze website.


Meer over.....Minder piekeren

In deze sessie gaan we dieper in op de module 'Minder piekeren', die is gebaseerd op CGT en bedoeld is voor volwassenen met piekergedachten. We zullen de module samen bekijken en er is volop gelegenheid om vragen te stellen. We zijn vooral benieuwd naar wat jullie graag willen weten. Deze MoeM sessie vindt plaats op 28 november van 16:00 tot 16:30.


Aanmelden

Wil je er bij zijn? Stuur dan alvast een email naar info@minddistrict.com met als onderwerp: "Meer over een module + datum van de sessie die je wilt volgen". Je krijgt daarna van ons de Teamslink toegestuurd.


Geplande MoeM sessies 2023:

DatumTitel 
19 december (16:00-16:30)Oefenen met ontspannenAanmelden


Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf je in en ontvang de Releasenota elke maand.