Op vrijdag 3 juli in de avonduren gaat de nieuwe versie van het Minddistrict platform in productie. Ook vernieuwen we de content in onze catalogus. In deze releasenota kun je lezen wat er nieuw is. Veel plezier met de nieuwe versie van Minddistrict!


Vragen over het Minddistrict platform of App? Bekijk onze online support pagina!


INHOUDSOPGAVE


Platform

Mededeling m.b.t. beveiligingsupdates

Deze wijziging is relevant voor applicatiebeheerder 

Onlangs zijn er diverse beveiligingsupdates gedaan op het Minddistrict platform. Deze updates kunnen ervoor zorgen dat Minddistrict niet meer (goed) functioneert op (sterk) verouderde devices en/of browsers. Het betreft devices en/of browsers die we officieel al niet meer ondersteunen. Door deze aanpassingen kan het echter gebeuren dat er nu een toename in meldingen komt van gebruikers die nog gebruik maken van verouderde systemen. Controleer daarom bij storingsmeldingen altijd de technische specificaties van het gebruikte device of browser. 


Configuratie 'Frame-instellingen' heet nu 'Beveiliging'

Deze wijziging is relevant voor applicatiebeheerder 

De configuratie die eerder 'frame-instellingen' heette, heet vanaf nu 'Beveiliging'. Dit komt doordat er beveiligingsopties zijn toegevoegd waardoor de configuratie nu meer omvat dan alleen de frame-instellingen. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om de Cookie SameSite attribuut aan te passen: 

 • Standaard staat deze op strict
 • In het geval van een delegated logon, koppeltaal en sns-launch authenticatie methodes is de waarde ingesteld op lax
 • Voor integratie binnen een iframe is de waarde ingesteld op none.


Let op: het verlagen naar 'lax' of 'none' verlaagt het beveiligingsniveau van het platform. 


De configuratie 'Beveiliging' is beschikbaar voor organisaties die werken met een frame. De configuratie is niet standaard beschikbaar in het platform. Wil je de configuratie beschikbaar hebben, neem dan contact op met de Minddistrict servicedesk.


Content

Aankondiging: uitfasering verouderde modules “ADHD” (per augustus 2020)

We faseren maandelijks een aantal modules uit. Dit doen we om onze catalogus overzichtelijker te maken voor hulpverleners. In een eerdere releasenota kun je hier een uitgebreide toelichting op lezen.


Op 12 augustus faseren we de ADHD modules uit. Voor elke module is een vernieuwde versie beschikbaar (welke naast de browser óók op de Minddistrict app gemaakt kan worden). Zie het overzicht hieronder. 


Oude module

Vervangende module

ADHD (volwassenen): Ik wil afspraken onthouden en op tijd komen

Hoe kun je afspraken onthouden en op tijd komen?

ADHD (volwassenen): Ik wil beter kunnen wachten

Hoe maak je wachten makkelijker?

ADHD (volwassenen): Ik wil beter omgaan met geld

Hoe kun je beter omgaan met geld?

ADHD (volwassenen): Ik wil denken voordat ik doe

Hoe leer je denken voor je doet?

ADHD (volwassenen): Ik wil een opgeruimde omgeving

Hoe zorg je voor minder rommel?

ADHD (volwassenen): Ik wil iets af kunnen maken

Hoe word je beter in dingen afmaken?

ADHD (volwassenen): Ik wil me beter concentreren

Hoe kun je je beter concentreren?

ADHD (volwassenen): Ik wil meer rust in mijn hoofd

Hoe krijg je rust in je hoofd?

ADHD (volwassenen): Ik wil minder uitstellen

Hoe stel je minder uit?

ADHD (volwassenen): Ik wil meer structuur in mijn dagen

Hoe krijg je meer structuur in je dagen?

ADHD (volwassenen): Ik wil mijn spullen makkelijker terugvinden

Hoe vind je je spullen makkelijker terug?

ADHD (volwassenen): Ik wil minder vergeetachtig zijn

Hoe kun je dingen beter onthouden?

ADHD (volwassenen): Ik wil minder last hebben van mijn gedachten

Hoe kun je minder last hebben van je gedachten?

ADHD (volwassenen): Ik wil dat mijn omgeving me beter begrijpt

Hoe zorg je ervoor dat je omgeving je beter begrijpt?

ADHD (volwassenen): Begrijp je ADHD

ADHD (volwassenen): Begrijp je ADHD

ADHD (volwassenen): Kijk naar de toekomst

ADHD (volwassenen): Kijk naar de toekomst


Maak je gebruik van de web-only ADHD modules? Dan zijn de vernieuwde modules reeds actief op je platform. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je account manager of de Minddistrict Servicedesk.


Aankondiging: uitfasering basiszorgmodules (per september 2020)

Het opruimen en beter doorzoekbaar maken van de catalogus is in volle gang. Een volgende stap in dit project wordt het uitzetten van alle basiszorgmodules. We doen dit om de volgende redenen:

 1. De basiszorg modules maken de catalogus onoverzichtelijk. Dit komt doordat er veel basiszorgmodules zijn, en vaak in 3 varianten (kort, middel en intensief). Deze staan tussen de overige modules. Dit maakt het zoeken naar modules onnodig ingewikkeld.
 2. De basiszorg modules werken niet in onze app. Het gebruikersgemak van deze modules is dus minder groot.
 3. Minddistrict bereidt zich hiermee voor op (toekomstige) strengere Europese wet- en regelgeving.


Van alle basiszorgmodules zijn vervangende modules. Maak je gebruik van de basiszorgmodules? Dan activeren we op 8 juli 2020 deze vervangende modules op je platform (als dit nog niet het geval is). Dit doen we automatisch, hier hoef je niks voor te doen. De basiszorgmodules worden vervolgens op 9 september 2020 uitgezet. Hieronder is op te zoeken welke module een basiszorgmodule vervangt.


We begeleiden je graag in het overgangsproces. Je accountmanager kan je helpen bij eventuele vragen over deze uitfasering. 

 

BasiszorgmoduleVervangende moduleType module
Basiszorg ActiverenActiverenmobiele module
Basiszorg Agressie*Agressieweb-only module
Basiszorg Alcohol* Problemen met alcoholweb-only module
Basiszorg Beter slapenBeter slapenmobiele module
Basiszorg Cannabis* Problemen met cannabisweb-only module
Basiszorg Depressie* Depressie mobiele + web-only module
Basiszorg Pak je somberheid aanPak je somberheid aanweb-only training
Basiszorg Fobie (kort)Fobieweb-only module
Basiszorg GedachteschemaGedachteschemamobiele + web-only module
Basiszorg GedragsexperimentGedragsexperimentmobiele + web-only module
Basiszorg Gegeneraliseerde angst*Gegeneraliseerde angstmobiele + web-only module
Basiszorg MindfulnessMindfulnesmobiele + web-only module
Basiszorg Minder piekerenMinder piekerenmobiele + web-only module
Basiszorg Onbegrepen lichamelijke klachten*Onbegrepen lichamelijke klachtenmobiele + web-only module
Basiszorg Leren ontspannenOefenen met ontspannen / Leren ontspannenmobiele + web-only module
Basiszorg paniek*Paniekmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale angst*Sociale angstmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardighedenSociale vaardighedenweb-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: 'Nee' zeggenSociale vaardigheden: 'Nee' zeggenmobiele + web-only  module
Basiszorg Sociale vaardigheden: ComplimentenSociale vaardigheden: Complimentenmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: Contact makenSociale vaardigheden: Contact makenmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: Contact onderhoudenSociale vaardigheden: Contact onderhoudenmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: Drankjes weigerenSociale vaardigheden: Hoe weiger je drankjes?mobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: Gevoelens uitenSociale vaardigheden: Gevoelens uitenmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: KritiekSociale vaardigheden: Kritiek geven en krijgenmobiele + web-only module
Basiszorg sociale vaardigheden: LuisterenSociale vaardigheden: Luisterenmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: Om hulp vragenSociale vaardigheden: Hulp vragenmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: Omgaan met gevoelens van anderenSociale vaardigheden: Omgaan met gevoelens van anderenmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: Omgaan met mensen die over je grenzen gaanSociale vaardigheden: Grenzen aangevenmobiele + web-only module
Basiszorg Sociale vaardigheden: OnderhandelenSociale vaardigheden: Onderhandelenmobiele + web-only module
Basiszorg VerwerkingVerwerkingmobiele + web-only module
Basiszorg Verwerking: Briefvorm optioneelVerwerkingmobiele + web-only module
Basiszorg Verwerking: Ritueel optioneelVerwerkingmobiele + web-only module
Basiszorg Voorlichtingscursus ADHD voor ouders (kort)Voorlichtingscursus ADHD voor oudersweb-only module
Basiszorg ZelfbeeldZelfbeeldmobiele + web-only module 


* Deze modules bestaan in de varianten kort, middel en intensief. Voor alle varianten geldt dat ze door de genoemde vervangende module vervangen worden.


Naamswijziging Module Expert van jezelf

Er zijn 2 versies van de module ‘Expert van jezelf’: de 'complete' versie en de 'bouwsteen' versie. Sessies uit de bouwsteen versie kunnen los worden ingezet, waarbij informatie uit voorgaande sessies niet wordt meegenomen. In de complete versie van de module doorloopt de cliënt alle sessies van de module en wordt de informatie uit vorige sessies wél meegenomen naar volgende sessies. Om verwarring tussen deze twee modules te voorkomen, zijn de titels verduidelijkt. De titels zijn geworden:

 

 • Expert van jezelf: losse onderdelen
 • Expert van jezelf: stap voor stap een signaleringsplan


Uitfasering zelfhulptraining Voluit leven

Op dit moment bestaan er twee varianten van de web only module ‘Voluit leven’; een module variant die door de hulpverlener kan worden klaargezet en een trainingsvariant. Deze training kon door de hulpverlener worden klaargezet óf (indien het platform zo is geconfigureerd) door de cliënt worden geactiveerd in de zelfhulpcatalogus. Inhoudelijk zijn beide varianten hetzelfde. 

 

Vanaf 7 juli zal de trainingsvariant ‘Voluit leven’ niet langer beschikbaar zijn. We doen dit om onnodige dubbelingen uit de catalogus te halen en onze klanten meer controle te geven over het gebruik. Het blijft voor hulpverleners wel mogelijk om de modulevariant voor de cliënt klaar te zetten en daarin feedbackmomenten aan- of uit te zetten.


Aanpassing dagboek Emotie

Het dagboek Emotie wordt aangepast om de cliënt nog meer inzicht te geven in de eigen emoties. Nu kan ook als antwoord gegeven worden ‘Ik weet het niet’. Hierdoor is het voor de hulpverlener mogelijk om het te bespreken met de cliënt als die de eigen gevoelens niet lijkt te kunnen duiden. Verder is ook de vraag “wat voel je in je lichaam?” toegevoegd, om de cliënt bekend te maken met de lichamelijk sensaties van emoties.


CMS


Nieuwe herbruikpare pagina's

Deze update is relevant voor organisaties die gebruik maken van het Minddistrict CMS en onze herbruikbare pagina’s catalogus. 


Vanaf 7 juli zijn er 10 nieuwe herbruikbare pagina's :


Angst & trauma

P-E + oefening vermijding

Deze pagina's bevatten psycho-educatie met een bijhorende oefening gericht op vermijding. Door middel van een korte uitleg en voorbeelden probeert men zelf te achterhalen welke situaties er worden vermeden.

 

P-E voor- en nadelen van veranderen

Deze pagina bevat korte psycho-educatie over de voor- en nadelen van veranderen.

 

P-E + oefening hulp vragen

In deze pagina worden de 6 stappen van hulp vragen toegelicht. In de oefening worden filmpjes met een goed en een verkeerd voorbeeld van hulp vragen geanalyseerd.

 

P-E Reacties op gevaar (fight/flight/freeze)

In deze pagina's komen twee reacties op gevaar aan bod: vechten/vluchten en bevriezen/verlammen. De kernboodschap van deze pagina's is dat deze reacties op zich gezond zijn.

 

P-E + boosheid

In deze pagina's maakt de gebruiker kennis met gezonde boosheid (en het nut daarvan), te veel boosheid, en te weinig boosheid. Hij of zij wordt uitgenodigd te reflecteren op de eigen boosheid.

 

Oefening: je boosheid opsporen

In deze pagina's spoort de gebruiker boosheid op door na te denken over een situatie, gevoel en gedachte die leidde tot boosheid. De pagina is goed te gebruiken in allerlei oefeningen over gedachtes en emoties.

 

Oefening: verleden met boosheid

Deze pagina’s bevatten een oefening waarbij de cliënt terugkijkt naar zijn of haar relatie met boosheid in het verleden.

 

P-E + oefening schuld en schaamte

In deze 3 pagina's maakt de gebruiker kennis met het nut van schuld en schaamte. Ook analyseert de gebruiker eigen gevoelens van nuttige schuld en schaamte.

  

Oefening: schaamte en schuld opsporen

Korte oefening waarbij de gebruiker onderzoekt welke gebeurtenissen en gedachten bijdragen aan de gevoelens van schuld en schaamte. Ook denkt de gebruiker na over wat voor gedrag hij/zij vertoont als er sprake is van schuld of schaamte.

 

P-E + oefening volhouden bij oefenen

Op deze pagina's vertelt ervaringsdeskundige Hilde wat haar tips zijn om vol te houden met oefenen. Ook wordt er aandacht besteed aan 3 tips: oefen regelmatig, maak het jezelf wat gemakkelijker, en wees aardig voor jezelf. De deelnemer wordt gestimuleerd deze tips meteen toe te passen op de eigen oefeningen.


Belangrijke informatie

 • Beschikbaar vanaf 7 juli.
 • Wil je je catalogus uitbreiden met deze nieuwe herbruikbare pagina’s? Neem contact op met je accountmanager of de Minddistrict Servicedesk. 
 • Lees meer over herbruikbare pagina's