Op vrijdag 2 juni in de avonduren gaat de nieuwe versie van het Minddistrict platform in productie. Ook vernieuwen we de content in onze catalogus. In deze releasenota kun je lezen wat er nieuw is. Veel plezier met de nieuwe versie van Minddistrict!


Vragen over het Minddistrict platform of App? Bekijk onze online support pagina!


INHOUDSOPGAVE


Platform

Introductiepagina voor cliënten

Deze wijziging is relevant voor cliënten 


We hebben een introductie pagina gemaakt die de functionaliteiten op het Minddistrict platform uitlegt aan nieuwe cliënten. Cliënten zien hierin wat de mogelijkheden zijn van het platform en wat ze kunnen verwachten van het gebruik van Minddistrict.

Via een pop-up zien nieuwe cliënten een uitnodiging om de introductiepagina te bekijken. Zodra de pop-up is geaccepteerd of afgewezen, verschijnt deze niet meer in het account van de cliënt. Wel blijft de pagina altijd toegankelijk via het dropdown menu naast de profielafbeelding.


screenshot van introductiepagina

Update: de introductiepagina wordt tijdens de deployment van juli gereleased.


Flow voor instellen van 2FA verbeterd

Deze wijziging is relevant voor alle gebruikers van 2FA 

Het instellen van 2FA met een authenticatie-app was niet altijd even duidelijk voor sommige gebruikers. Om de stappen voor het instellen logischer en meer gestroomlijnd te maken zijn aanpassingen gedaan.
Zo zijn de eerste 2 stappen samengevoegd tot één pagina in plaats van twee pagina's.


Content

Updates van modules en dagboeken

De meest gebruikte tools hebben we onder de loep genomen en geüpdatet naar onze huidige richtlijnen.
In deze tools zijn: 

  • illustraties naar de nieuwste stijl veranderd en foto’s vervangen door illustraties. 
  • teksten helderder, korter en waar mogelijk doelgerichter herschreven.
  • weinig zeggende vragen, over de voortgang van cliënten, uit het verzendmoment gehaald. Hierdoor komen de belangrijkere vragen beter naar voren. 
  • lange pagina’s opgesplitst
  • tijdsindicaties toegevoegd, zodat de cliënt kan inschatten wanneer ze er tijd voor kunnen maken. 
  • meer contentitems optioneel gemaakt, zodat cliënten vaker een keuze hebben.

Momenteel werken we aan de volgende lading van veel gebruikte modules.

Download het overzicht van geüpdatet titels.
De updates van deze titels zijn al beschikbaar gemaakt.


Aankondiging uitfasering 'Start je persoonlijke route'

We faseren af en toe een aantal modules uit. Dit doen we om onze catalogus overzichtelijker te maken voor hulpverleners. In een eerdere releasenota kun je hier een uitgebreide toelichting op lezen.


Op 4 juli 2023 wordt de zelfhulpmodule ‘Start je persoonlijke route’ uitgefaseerd. Voor deze module is een vervangende en geüpdatet module beschikbaar met de titel ‘Welkom!’. In deze nieuwe module wordt op overzichtelijke wijze uitgelegd hoe cliënten het Minddistrict platform en de app kunnen gebruiken en worden ze gemotiveerd hun online behandeling te beginnen en af te maken. De module 'Welkom' staat al de platformen geactiveerd waar geen op maat gemaakte welkomstmodule staat.


Ook interessant

Uitbreiding data dashboard

Deze wijziging is relevant voor data-officers 


Het dashboard is uitgebreid met gegevens over de voortgang in modules.

Deze informatie zie wanneer je op de titel van de module klikt. Naast de voortgang in modules zie je ook waar sprake is van dropout. Binnen Minddistrict worden hierbij de volgende definities gehanteerd:

  • Een module beschouwen we als voltooid als minimaal 80% van de stappen doorlopen zijn.
  • Van drop out is sprake als de module voor minder dan <80% is voltooid EN meer dan 60 dagen zijn verstreken sinds de laatste stap doorlopen is EN er daadwerkelijk een taak bij de cliënt ligt.
  • Valt een cliënt/een module niet onder voltooid of dropout, dan is er sprake van een cliënt/module die ‘in progress’ is.

De grafieken over de voortgang gaan over cliënten die minimaal de eerste pagina hebben geopend. Je ziet dus niet de modules die wel zijn klaargezet maar überhaupt niet zijn aangeraakt door de client.

Wees voorzichtig met het trekken van conclusies op basis van alleen de gegevens in het dashboard. Wil je meer achtergrondinformatie over (de interpretatie van) deze data? Volg de module 'Meten is weten'. Deze is aan te vragen bij de Minddistrict servicedesk of je implementatiespecialist.

Interesse in toegang tot het dashboard? Deze kun je (via jullie accountmanager) aanvragen bij de Minddistrict servicedesk.


Kom je ook naar het webinar 'Weg uit de verslaving'?

Wil je weten hoe je de (relatief) nieuwe verslavingsmodules kunt gebruiken? Kom dan op dinsdag 20 juni om 12.00 naar het webinar Weg uit de verslaving.

Na afloop weet je hoe je de modules kunt gebruiken en personaliseren, weet je hoe ze tot stand gekomen zijn, én heb je kennis gemaakt met ervaringsdeskundige Yvonne. Zij is namelijk onze speciale gast.

Schrijf je nu hier in.
Wil je eerst meer weten? Lees dan hier verder over het webinar en de verslavingsmodules. (link)


Meer over.... 'Signaleringsplan maken / Expert van jezelf' 

Deze wijziging is relevant voor hulpverleners


In de maandelijkse sessie ‘Meer over een module’ (MoeM) zet één van onze interventieontwikkelaars telkens een module in de spotlight. Waar is de interventie uit opgebouwd? Wie zijn er betrokken geweest bij de ontwikkeling? Wat is er speciaal aan de module? En ook: waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt? Je bent van harte welkom om mee te doen aan deze korte sessies. Er is ook gelegenheid om al je vragen te stellen.


De volgende editie is op dinsdag 6 juni (16:00-16:30 via Teams) en zal gaan over het Signaleringsplan. Want deze veelzijdige en veelgebruikte module voor het maken van een terugvalpreventieplan is nu beschikbaar in zowel een korte als een lange mobiele versie. Deze plannen kunnen bij elke behandeling worden ingezet, maar hoe zien ze er precies uit? Wanneer kies je voor welke vorm? En hoe werkt het plan op de homepagina? In deze sessie zullen we dit allemaal bekijken.


Aanmelden

Opgeven kan via info@minddistrict.com met als onderwerp "Meer over een Module 6/6". We sturen je dan enkele dagen voor de sessie een Teams link.


Heb je alvast vragen die je ons wilt stellen, of wil je achteraf nog even doorpraten met andere professionals en/of Minddistricters? Dat kan via onze Minddistrict Community. Ben je nog geen community member? Maak dan snel een account aan


Nieuw: tevredenheidsvragenlijst voor hulpverleners

We hebben een trigger aan de e-learning 'start met je e-heldentraining' van het e-heldenplatform toegevoegd. Deze trigger activeert automatisch de module 'tevredenheidsonderzoek' zes maanden nadat de e-learning 'start met je e-heldentraining' is voltooid.

In de module 'tevredenheidsonderzoek' vragen we uit hoe de hulpverlener het gebruik van Minddistrict heeft ervaren aan de hand van rapportcijfers, stellingen en open vragen.

Deze geanonimiseerde data kan geanalyseerd worden door de daartoe bevoegde medewerkers van Minddistrict of door je eigen organisatie. Het analyseren van data helpt Minddistrict om de implementatie van het platform te verbeteren.


Service

Deze wijziging is relevant voor applicatiebeheerders 


In het verleden is regelmatig aangeraden om handmatig in de footer van het platform een link naar de supportpagina’s op te nemen. Inmiddels staat een link naar de supportpagina's standaard in de footer van alle platformen. Daardoor zijn er platformen waar deze informatie dubbel is opgenomen. Om de informatie in de footer overzichtelijker te maken zullen we in de zomerperiode de handmatig toegevoegde tekst met link verwijderen. 

Mocht je hier bezwaar tegen hebben, neem dan contact op met de Minddistrict servicedesk.


Aankondiging: deactiveren configuratie 'product feedback'

Deze wijziging is relevant voor applicatiebeheerders 


De optie 'product feedback' werd door Minddistrict gebruikt om feedback te verzamelen binnen een browser-only module. Inmiddels maken wij gebruik van andere methoden. Daarom wordt deze configuratie niet meer standaard aangezet in platformen. Hierdoor wordt het configuratiescherm voor de applicatiebeheerder overzichtelijker.

Maken jullie zelf nog gebruik van deze optie voor content die jullie zelf hebben ontwikkelt? Willen jullie deze voorlopig blijven gebruiken? Neem dan contact op met de servicedesk, zodat deze optie voor jullie aan blijft staan.


Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf je in en ontvang de Releasenota elke maand.