Op vrijdag 5 juni in de avonduren gaat de nieuwe versie van het Minddistrict platform in productie. Ook vernieuwen we de content in onze catalogus. In deze releasenota kun je lezen wat er nieuw is. Veel plezier met de nieuwe versie van Minddistrict!


Vragen over het Minddistrict platform of App? Bekijk onze online support pagina!


Platform

Weergave van deelnemers in een gesprek


Deze wijziging is relevant voor alle gebruikers 


De weergave van deelnemers in een gesprek wordt gewijzigd. In de oude situatie moest een gebruiker op het deelnemersicoon klikken om te zien wie deelnemer in het gesprek zijn. In de nieuwe situatie zijn de deelnemers direct zichtbaar in het gespreksvenster. Hierdoor kan de gebruiker:

 • Sneller zien wie er deelnemen aan het gesprek
 • Sneller zien welke deelnemers beschikbaar zijn voor een chat- of videogesprek
 • Eenvoudiger deelnemers toevoegen of verwijderen


Oude situatieNieuwe situatie

 

 

Een gast uitnodigingen in een gesprek

Deze wijziging is relevant voor alle professionals


Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar. De Minddistrict Servicedesk kan deze functionaliteit op verzoek activeren.


Vanaf nu is het mogelijk om als professional een gast uit te nodigen in een gesprek. Een gast is iemand die géén account heeft op het Minddistrict platform. De beheerder van een gesprek (= de persoon die het gesprek is gestart) kan een link versturen naar iemand buiten het platform. Via deze weg kan deze externe persoon deelnemen aan het videobel- of chatgesprek, zonder dat hij of zij hier een account voor nodig heeft. 


Een gast uitnodigen kan bijvoorbeeld handig zijn in de volgende situaties:

 1. Een familielid van de cliënt uitnodigen in een (videobel)gesprek 
 2. Andere externe hulpverleners van de cliënt betrekken in een (videobel)gesprek (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, coach of decaan)

 

Hoe werkt het?

Stap 1. De beheerder van het gesprek genereert een link (via de knop 'deelenemers toevoegen'). 


Hij deelt deze link met de gast buiten het platform (bijvoorbeeld per e-mail). 


Let op: alleen professionals beschikken over deze optie!
Stap 2. De gast klikt op de link (deze link is 7 dagen geldig). De gast vraagt toegang door zijn of haar naam in te vullen. 

Stap 3. De beheerder van het gesprek krijgt hiervan een taak. Hij accepteert de gast (hij kan hem ook weigeren, indien nodig). 


 
Stap 4. Indien de gast is geaccepteerd, wordt hij als deelnemer toegevoegd en kunnen alle deelnemers met elkaar communiceren (berichten of videobellen).

Na 1 uur inactiviteit wordt de gast automatisch uit het gesprek verwijderd. Als hij later weer toegang wil tot het gesprek, moet hij opnieuw toegang aanvragen.


Tijdelijk gesprek

Deze wijziging is relevant voor alle professionals


Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar. De Minddistrict Servicedesk kan deze functionaliteit op verzoek activeren.


Vanaf nu is het mogelijk om als professionals= een tijdelijk gesprek te starten. Een tijdelijk gesprek is een gesprek waarbij alle data automatisch wordt verwijderd. 


Een tijdelijk gesprek kan bijvoorbeeld handig zijn in de volgende situaties:

 1. Een externe professional uitnodigen voor consultatie via een (videobel)gesprek
 2. Een (videobel)gesprek waarbij het opslaan van de gespreksdata onnodig of zelfs ongewenst is.


Kenmerken van een tijdelijk gesprek:

 • Kan alleen worden gebruikt door professionals
 • Alle gespreksdata wordt verwijderd een uur nadat een videobelgesprek is beëindigd
 • Als er geen videobelgesprek is gestart, dan wordt de data na 7 dagen verwijderd. 


Hoe werkt het?

Stap 1. De professional start een nieuwe gesprek via het menu 'Gesprekken'. Hij krijgt vervolgens de keuze:
 1. Een regulier gesprek met contactpersonen
 2. Een tijdelijk gesprek
Stap 2. Als de professional kiest voor een tijdelijk gesprek heeft hij twee opties m.b.t het toevoegen van deelnemers:
 1. Één of meerdere professionals uit zijn contactpersonenlijst
 2. Een link genereren om een gast (iemand zonder account op het platform) uit te nodigen


Let op: het is niet mogelijk om cliënten uit je contactpersonenlijst in een tijdelijk gesprek toe te voegen.


De gebruiker ziet op de gesprekspagina de waarschuwing dat het gesprek automatisch wordt verwijderd. 

Stap 3. Na het beëindigen van een videobelgesprek wordt alle gespreksdata na een uur verwijderd. Als er geen videobelgesprek heeft plaatsgevonden gebeurt dit na een week.

Let op: eventuele videobelminuten worden wél opgeslagen in de data.


Update privacy statement

Deze wijziging is relevant voor alle gebruikers 


Ons privacy statement wordt geupdate met als doel om meer duidelijkheid te bieden aan de eindgebruiker. Enkele begrippen worden beter omschreven, en er wordt informatie over gast-accounts toegevoegd. 


Ook wordt het mogelijk dat organisaties hun eigen contactgegevens toevoegen aan het privacy statement. De volgende informatie kan nu door de applicatiebeheerder worden toegevoegd via Configuratie > Contact:

 • Website adres
 • Naam van de juridische entiteit van de instelling
 • E-mailadres van de functionaris gegevensbescherming


Content

Update module: Verwerking

In de module ‘Verwerking’ gaat de cliënt aan de slag met schrijfoefeningen. Aan deze schrijfoefeningen zijn twee vragen toegevoegd:
 • Wanneer wil jij de brief gaan schrijven?
 • Waar ga jij de brief schrijven?

Door deze vragen toe te voegen wordt de cliënt gestimuleerd om de brieven ook echt te gaan schrijven. Ook is er ter verduidelijking een extra opmerking geplaatst dat de brieven offline geschreven mogen worden.

Dit is een update van de mobiele module ‘Verwerking’. Staat deze al in je catalogus? Dan wordt de nieuwe versie automatisch toegevoegd op 9 juni.


Uitfaseren Antidepressiva dagboeken

De module Antidepressiva werd ondersteund met 29 losse dagboeken om diverse soorten medicatie te kunnen bijhouden. Omdat dit het overzicht in de catalogus te veel belemmert, worden deze dagboeken vervangen door 1 generiek dagboek om medicatie bij te houden: het dagboek Antidepressiva. De overige dagboeken worden op 9 juni uitgezet. 

 

CMS


Nieuwe herbruikbare pagina's 

Deze update is relevant voor organisaties die gebruik maken van het Minddistrict CMS en onze herbruikbare pagina’s catalogus.


Vanaf 9 juni zijn er 5 nieuwe herbruikbare pagina's :

 

Het piekerkwartier

Deze herbruikbare pagina neemt de cliënt mee in de oefening ‘het piekerkwartier’. Expres piekeren op de momenten die zelf worden uitgekozen, kan helpen om langzaam de controle over het piekeren terug te krijgen. De herbruikbare pagina bestaat uit 3 delen; 1) een introductie van de oefening, 2) de oefening zelf en 3) een evaluatiemoment met vooruitblik. 

 

P-E helpende en niet-helpende gedachte

Bij deze herbruikbare pagina’s wordt stilgestaan bij de kracht van gedachten. Het filmpje van de hulpverlener laat zien dat gedachten ervoor kunnen zorgen dat mensen een situatie anders beleven. Het verschil tussen helpende en niet-helpende gedachten wordt uitgelegd. 

 

P-E gedachten uitdagen (niet-helpende gedachten)

Deze pagina geeft meer informatie over hoe het uitdagen van gedachten gaat. De pagina wordt ondersteund door een filmpje van een hulpverlener die hier heldere uitleg geeft. 

 

Oefening: Voorbereiden gedragsexperiment

Deze herbruikbare pagina’s bereiden de cliënt voor op het gedragsexperiment, waarbij onderzocht wordt of de niet-helpende gedachten wel écht klopt. Er worden 5 stappen doorlopen:

 1. Een niet-helpende gedachten kiezen
 2. Een helpende gedachten bedenken
 3. Het gedragsexperiment bedenken
 4. Nadenken over een onverwachte wending
 5. Nadenken over het resultaat

 

Oefening: Terugblik gedragsexperiment

Bij deze herbruikbare pagina’s kijkt de cliënt terug op het uitgevoerde gedragsexperiment. Er worden conclusies getrokken over de helpende- en niet-helpende gedachten. 

 

Belangrijke informatie

 • Beschikbaar vanaf 9 juni.
 • Wil je je catalogus uitbreiden met deze nieuwe herbruikbare pagina’s? Neem contact op met je accountmanager of de Minddistrict Servicedesk. 
 • Lees meer over herbruikbare pagina's


 

Update herbruikbare pagina's

Deze update is relevant voor organisaties die gebruik maken van het Minddistrict CMS en onze herbruikbare pagina’s catalogus.


De volgende herbruikbare pagina's krijgen een update (de update is beschikbaar vanaf 9 juni):


Verslaving/afhankelijkheid (PE voor Welkomstmodule)

Kleine tekstuele aanpassingen, geen inhoudelijke veranderingen.

P-E + oefening positieve imaginatie

Kleine tekstuele aanpassingen, geen inhoudelijke veranderingen.


Lees meer over het updaten van herbruikbare pagina's