Op vrijdag 2 juli in de avonduren gaat de nieuwe versie van het Minddistrict platform in productie. Ook vernieuwen we de content in onze catalogus. In deze releasenota kun je lezen wat er nieuw is. Veel plezier met de nieuwe versie van Minddistrict!


Vragen over het Minddistrict platform of App? Bekijk onze online support pagina!


INHOUDSOPGAVE


Platform

Waarschuwing bij privacygevoelige informatie in data-export

Deze wijziging is relevant voor data-officers 


Data-officers die een export aanmaken waarin privacygevoelige informatie zit krijgen vanaf nu een waarschuwing. Deze melding verschijnt in stap 3, de afrondende stap. 


De waarschuwing is ingebouwd om het risico op datalekken te voorkomen. Data-officers hebben toegang tot privacygevoelige informatie en kunnen deze downloaden en opslaan buiten het beveiligde Minddistrict platform. Als hier niet zorgvuldig mee wordt omgegaan kan er een lek ontstaan.


Minddistrict app

Actuele privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden in de app

Deze wijziging is relevant voor cliënten en naasten


In de app worden vanaf nu exact dezelfde privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden getoond als via de browser. Voorheen was een klein verschil mogelijk omdat de teksten in de app lokaal werd weergegeven en niet vanaf de servers werden geladen, zoals in de browser altijd al het geval was.


Nu deze teksten ook in de app vanaf de server worden geladen zullen ze ook hier automatisch zijn bijgewerkt en flexibeler zijn voor wijzingen. Cliënten zien daardoor nu ook de recente versies van de privacyverklaring of gebruiksvoorwaarden als zij die in de app openen. 


Door wetgeving kan bovendien een verschil in de privacyverklaring van bijvoorbeeld Duitse of Engelse platformen zitten. De verschillende privacy verklaringen kunnen door deze wijziging ook makkelijker in de app worden getoond.

Content

Nieuwe blauwdruk 'Uit zorg' beschikbaar

Deze wijziging is relevant voor organisaties die gebruik (willen) maken van blauwdrukken

Vanaf 5 juli zijn er 4 varianten beschikbaar van de Uit zorg module. Dit zijn blauwdrukken, wat inhoudt dat Minddistrict de opzet van de modules heeft ontwikkeld. Met inbreng van jouw instelling kan de Uit zorg module gepersonaliseerd worden.


Er zijn 4 varianten ontwikkeld om de verschillende doelgroepen bij 'uit zorg' te ondersteunen. Dit zijn:

 1. GGZ Volwassenen
 2. SGGZ Volwassenen
 3. Jongeren (16+, maar cognitieve leeftijd is leidend)
 4. Ouders 


De doelen van de uit zorg module zijn:

 • Het managen van (praktische) verwachtingen over het uit zorg gaan.
 • Het oefenen van vaardigheden die tijdens de behandelingen geleerd zijn.
 • Het voorkomen van terugval en het leren omgaan met terugval.


In de volwassenen en jongeren modules zitten de volgende hoofdstukken:

 1. Praktische informatie
 2. Evaluatie van de behandeling en oefenen met vaardigheden
 3. Signaleringsplan.


De ouders versie is wat korter en heeft geen oefeningen met vaardigheden en geen signaleringsplan. Daarnaast zijn de versies voor Volwassenen (SGGZ en GGZ) en die van jongeren grotendeels overlappend. Het verschil zit in de voorbeelden en bewoording van bepaalde onderdelen. 


Meer informatie over de Uit zorg - blauwdruk

De blauwdruk is vanaf 6 juli beschikbaar
Wil je deze blauwdruk inzetten in de praktijk? Neem dan contact op met je accountmanager, er kan een meerprijs gelden.
Nieuwe module over Cliëntportaal: Jouw dossier

Deze wijziging is relevant voor organisaties die gebruik maken van het cliëntportaal 


Deze korte module (2 pagina’s) legt cliënten uit wat het cliëntportaal is en wat ze hier kunnen vinden. Deze module was al onderdeel van de welkomstmodule, maar is nu ook als losse module te gebruiken.

De module is sinds 22 juni beschikbaar


Dagboek Window of tolerance breder inzetbaar


Op 15 juni is het dagboek ‘Window of tolerance’ geüpdatet. Het woord ‘traumagerelateerd’ is uit de beschrijving gehaald waardoor een grotere doelgroep zich aangesproken voelt. Het dagboek kan nu breder ingezet worden, zoals bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsstoornissen.


Het dagboek updaten voor cliënten die hem al hebben? Dat kan, maar is voor dit dagboek niet nodig. De inhoud van het dagboek is hetzelfde gebleven.


Uitfasering module Depressie in het kort


Zoals eerder aangekondigd gaan we op 6 juli de module 'Depressie in het kort' uit de Minddistrict catalogus halen. We faseren met regelmaat modules uit. Dit doen we om onze catalogus overzichtelijk te maken voor hulpverleners en er goede alternatieven beschikbaar zijn.


De module wordt vervangen door de mobiele module 'Psycho-educatie: Depressie'

De vervangende module is al automatisch beschikbaar gemaakt.


CMS

Video uploaden in metadata 

Deze wijziging is relevant voor editors 


Editors kunnen een geconverteerde video van maximaal 100 Mb toevoegen aan de metadata van tools, zoals een module of dagboek. Dit werkt op vergelijkbare manier als het toevoegen van een poster afbeelding. 


De video kan een instructie of inleiding op de tool bevatten, waarin aan behandelaren wordt uitgelegd hoe de tool het best gebruikt kan worden of met welke andere tools deze het best gecombineerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan video’s waarin collega-therapeuten vertellen wat hun ervaringen met de tool zijn. Dit kan andere professionals helpen bij hun keuze en gebruik van modules of andere tools.


De komende tijd zal Minddistrict starten met het toevoegen van video’s aan daarvoor geselecteerde modules. Behandelaren kunnen dan in de catalogus deze video's vinden bij de betreffende modules. 
Service

Uitbreiding data dashboard

Deze wijziging is relevant voor organisaties die gebruik (willen) maken van het Minddistrict data dashboard 


Het Minddistrict data dashboard is uitgebreid met informatie over toolgebruik. Je kunt voor de tijdsperiode die je selecteert informatie vinden over onder meer:

 1. De meest geactiveerde modules en trainingen (browser-only en mobiel)
 2. De meest geactiveerde vragenlijsten in de vorm van screening of monitoring
 3. De meest geactiveerde én de meest ingevulde dagboeken


Het data dashboard is nu nog beschikbaar als beta-versie. Dit betekent dat het data-dashboard in ontwikkeling is en er veranderingen worden aangebracht. Op dit moment zijn aan het gebruik van het data-dashboard daarom geen kosten verbonden.

Heb je geen toegang tot het data dashboard en wil je dat wel? Neem contact op via service@minddistrict.com om deze toegang aan te vragen.


Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Schrijf je in en ontvang de Releasenota elke maand.