September 2022

  • Nieuw ontwerp voor toestemming notificaties
  • ACT-vragenlijst Flexibiliteits Index Test (FIT-60) en update ACT-module
  • Uitfasering 'Onbegrepen lichamelijke klachten' en 'Agressie'
  • Teksten alleen voor professionals zichtbaar (in mobiele modules)
  • Nu ook computations in mobiele modules
  • Scores aan e-heldentraining geven