Oktober 2022

  • Nieuwe module: Welkom!
  • Nieuwe preventie modules Jeugd
  • Vooraankondiging: Uitfasering Leo Kannerhuis modules
  • Minddistrict hackathon 2022